Armin Đozić, MRICS, Ko-osnivač i Član Upravnog Odbora, BHPA, Bosna i Hercegovina

2019
image
Armin ima preko 15 godina iskustva u bankarskim poslovima i trenutno je zaposlena u kompaniji Bosna Bank International kao službenik za osiguranje i odgovorna je za primjenu profesionalnih standarda i procjene nekretnina. Armin je diplomirao na Građevinskom univerzitetu kao građevinski inženjer i na Odsjeku za finansije Univerziteta za poslovni menadžment. Imao je potvrdu o sudu u građevinskoj profesiji.
 
Trenutno je na Odseku za primenjene finansije Univerziteta u Sarajevu MBA kandidat (Procena imovine). Svoju profesionalnu akreditaciju MRICS stekao je u vrednovanju. Armin je bio suosnivač BHPA (Bosanskohercegovačke asocijacije za imovinu) od 2012. godine. BHPA predstavlja procenitelje u Bosni i Hercegovini, a on je član Upravnog odbora.
 
Ciljevi BHPA su:
• Uspostavljanje i održavanje najviših profesionalnih standarda,
• Obezbediti ažurirano i strukturirano obrazovanje i
• Mandat vodi etičko i profesionalno ponašanje.
 
Armin se aktivno uključio u promociju profesionalnih standarda vrednovanja na nacionalnom nivou kroz kurseve, seminare i predavanja.