Draško Bugarčić, Senior project manager, MPC Properties

2019
image
Draško Bugarčić ima više od 20 godina iskustva u oblastima razvoja, izgradnje i upravljanja projektima, radeći za priznate međunarodne i domaće kompanije. Prve godine njegove profesionalne karijere proveo je u najvećoj srpskoj građevinskoj kompaniji Energoprojekt. Nakon toga nastavlja razvijati svoje znanje o tržištu i veštine upravljanja izgradnjom za uglednu austrijsku građevinsku kompaniju Alpine.

Njegova saradnja sa MPC-om započela je 2007. godine, kada je Merrill Linch bio partner MPC-u sa zajedničkim ulaganjem, gde je g. Bugarčić imao ulogu direktora u nekoliko SPV kompanija koje su razvijale projekte od 100.000 m² GBA na Novom Beogradu. Nakon toga nastavio je da gradi svoju profesionalnu karijeru radeći za tadašnje brzo rastuće privatno razvojno-građevinsko preduzeće Imperial Gradnja. G. Bugarčić se ponovo pridružio MPC Properties-u 2016. godine kao stariji project menadžer.

Gospodin Bugarčić je magistrirao na građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.