Nikola Avram, član Borda direktora i Izvršni direktor divizije Hotela i poslovnog razvoja nekretnina, MK Grupa

2019
image
Nikola Avram je studirao na Američkom Coledžu za Management. Ima više od 15 godina iskustva u različitim međunarodnim grupama u jugoistočnoj Evropi kao što su Vienna International, Adriatic Luxury Hotels i Valamar Hotels & Resorts. Pridružio se kompaniji od 2010. godine kao generalni direktor MK Mountain Resort i od tada je odigrao ključnu ulogu u definisanju strateških planova kompanije u cilju jačanja Strategije brenda Grupacije i promovisanja regionalnog razvoja i jačanja MK Grupe, među vodećim internacionalnim menadžment grupama.
 
On je takođe bio odgovoran za iniciranje komercijalne transformacije kompanije u skladu sa digitalizacijom i inovacijom hotelskih proizvoda i usluga u različitim segmentima i kategorijama.
 
Nikola pokreće akvizicije, kako bi pozicionirao MK Hospitaliti Division kao vodeću kompaniju za upravljanje hotelima na zapadnom Balkanu.