Werner Bilgram, Managing Director, Family Select Hotels, Austria

2019
image
Gospodin Verner je završio Univerzitet primenjenih nauka. Кarijeru je započeo 1984. godine kao mlađi konsultant u Reppel Unternehmensberatung gdje je radio na Master planu turizma za Baden-Vurttemberg i nekoliko marketinških koncepata za zajednice, destinacije i regije u Nemačkoj. 1985-1999 bio je u firmi Touristik International International, počeo kao pripravnik, završio kao potpredsednik. 1999-2001 bio je direktor Frosch Touristik International (FTI) sa prometom od preko 500 miliona evra.

Od 2001. do 2010. godine radi za dve kompanije: Horvath i Horvath Consulting Zagreb d.o.o. kao upravni partner i Кarnten Verbung Marketing & Innovationsmanagement GmbH kao upravni direktor. Od 2010. do 2016. godine imao je 100% vlasništvo nad Europaischer Reiseservice GmbH. U međuvremenu, od 2013. do 2015. godine bio je honorarni izvršni direktor Haindl Reisen. Od 2012. godine do danas, on je generalni direktor firme Famili Select Hotels i Кinderhotels Europe GmbH koja se nalazi u Austriji.

Tokom njegove karijere, njegovo interesovanje bilo je uglavnom fokusirano na turizam. Stvaranje strateških marketinških planova, operativnih marketinških planova, destinacijskog menadžmenta, turističkog master planiranja, treninga i obuke u ugostiteljstvu, konkurentnosti u turizmu, master planova turizma, organizacije događaja samo su neki od mnogih. aktivnosti i odgovornosti gospodina Bilgrama.