Anxo Lopez Barros, Manager, Hotel development, Eurostars Hotel Company

2019
image
Gospodin Lopez je direktor razvoja hotelske kompanije Eurostars na području Balkana, Turske, Italije i Izraela. Od 2018. godine stalno putuje i traži mogućnosti za predstavljanje hotela grupe na navedenim tržištima, sa posebnim fokusom na Beograd, Istanbul, Zagreb, Dubrovnik, Atinu, Milano, Firencu, Rim, Veneciju i Ljubljanu.

Eurostars Hotel Company je hotelsko područje španskog hotela Grupo Hotusa -1st Hotel Consortia u svetu  je lanac hotela predstavljen u 20 zemalja sa više od 200 hotela.