Vlatko Đuriček, direktor, CTP Invest, Srbija

2019
image
G. Vlatko Đuriček je diplomirao građevinarstvo na Univerzitetu u Beogradu. G. Đuriček je 2011. godine započeo svoju profesionalnu karijeru kao razvojni i investicioni menadžer u Delta Agraru, koji je od 2006. godine deo Delta Holdinga. Ima više od 8 godina iskustva u akviziciji i razvoju u saradnji sa međunarodnim i najvećim domaćim kompanijama za nekretnine kao što su Lidl i MPC Properties.

Vlatko Đuriček je krajem 2017. godine imenovan za direktora CTP Invest Srbija, spreman da iskoristi svoju široku stručnost u oblasti nekretnina. Tokom ovog perioda, portfolio u Srbiji raste progresivno i očekuje se da će uskoro imati svojih prvih 150.000 kvadratnih metara.

Vlatko Đuriček je takođe član TOP 30 CTP menadžment tima.

Кljučne reči: efikasno, interesovanje za inovacije, kreativno, komercijalne nekretnine, maloprodaja, supermarketi, retail parkovi, trgovački centri, Industrijski parkovi, logistički centri, razvoj lokacija, kupovina zemljišta i imovine, prehrambena industrija, razvoj maloprodajne mreže, investicije i razvoj, razvoj poljoprivrednih projekata, razvoj preduzeća, razvoj novih projekata, ekspanzija, izgradnja, upravljanje projektima u građevinarstvu, upravljanje timom, menadžment