Nadine Gilles, Članica Upravnog odbora, Julius Meinl Living PLC, Nemačka

2019
image
Nadine Gilles je članica Upravnog odbora Julius Meinl Living PLC, privatne kompanije koja se fokusira na kupovinu, razvoj i rad servisiranih rezidencija i drugih ugostiteljskih objekata uglavnom u Centralnoj Evropi. Julius Meinl Living je deo Kuće Juliusa Meinla, grupe koja je prisutna u poslovima sa hranom i distribuciji od 1862. godine.
 
Tokom više od 150 godina svog postojanja, psolovanje Juliusa Meinla se proširilo kako bi ulagao u različite industrije robe široke potrošnje i različite vrste nekretnina, posebno u proteklih 25 godina.
 
Nadine je nemački državljanin i diplomirala je ekonomiju na Univerzitetu Siegen /  Nemačka. Nakon nekoliko godina rada u investicionom bankarstvu i rukovodećim pozicijama u investicionim i razvojnim kompanijama za nekretnine i infrastrukturnim fondovima fokusiranim na ulaganje u centralnu i istočnu Evropu, posljednjih godina sve više se fokusira na ugostiteljski sektor.