Craig Smith, Osnivač & Izdavač, Europa Property, Poljska

2019
image
Craig Smith je osnivač i izdavač nekoliko publikacija, sa preko 20 godina iskustva u centralnoj i istočnoj Evropi, Rusiji – ZND i Aziji. Poseduje bogato iskustvo u organizovanju poslovnih događaja, konferencija, panela o nekretninama, energiji, finansiranju filma, generalnom poslovanju i političkom sektoru.

Štampane publikacije uključuju: (komercijalne nekretnine) The Wire, The CEE-Russia Real Estate Guides, (generalno poslovanje) BizPoland Magazine.

Članstva
Association of Green Building Professionals Centralna i Istočna Evropa)