Roger Allen, Group Chief Executive Officer Resources for Leisure Assets

2019
image
Rodžer je osnivač i izvršni direktor of Resources for Leisure Assets (RLA (RLA), priznata globalna savetodavna služba za investitore, vlasnike, programere i kompanije za upravljanje. Specijaliziran je za ugostiteljski, rekreativni, rekreacijski, vellness i zdravstveni turizam koji se odnosi na hotele, odmarališta, stambene, mešovite namene, zdravstvo, aktivne zajednice i destinacije.
 
RLA blisko sarađuje sa zainteresovanim stranama na četiri kontinenta, od svojih kancelarija u Sonomi, Beču i Dubaiju, kako bi obezbedila konceptualnu, finansijsku analizu i upravljanje imovinom složenih objekata kao što su odmarališta i destinacije.
 
Već više od 20 godina, Roger radi na više nivoa razvoja projekata u ugostiteljstvu i industriji razonode, razvijajući jedinstvenu ekspertizu u upravljanju imovinom projektima namenjniih razonodi i složenosti projektnog planiranja do isporuke i operacija.
 
Roger je sarađivao sa većinom vodećih brendova u hotelskom poslovanju, bivši je partner u Horvath HTL-u za Centralnu i Istočnu Evropu, Rusiju i zemlje ZND-a i bio je autor koji je pridonio knjizi "Procena hotela i odmarališta - vodič za investitore". Član je Međunarodnog udruženja konsultanata hotelijerstva (ISHC).