Predrag Filipović, Menadžer razvoja, Delta Real Estate

2018
image
Predrag Filipović je menadžer razvoja u Delta Real Estate i trenutno se bavi razvojnim projektima u sektoru nekretnina za potrebne Delta Holdinga. Svoju karijeru započeo je u Delti pre 19 godina na poslovnima trgovine žitaricama, nastavio kao tržišni analitičar za forex. Aktivno je učestvovao u tenderskim i aukcijskim kupovinama društvenog kapitala za potrebe Delta Holding-a. Dugo godina je bio direktor brokersko-dilerskog društva Delta Broker i društva za upravljanje investicionim fondovima Delta Investments. Jedno vreme proveo je u bankarskom sektoru na poslovima direktora sektora za sredstva, platni promet i likvidnost u Univerzal banci. Posledne 4 godine ponovo je član jednog od najznačajnijih regionalnih realestate investora Delta Real Estate koji uspešno razvija projekte poput šoping molova, retail parkova, hotela i office segmenta.