Bojan Stanojević, Partner, BOYDEN d.o.o. Beograd

2018
image
Radno iskustvo
Jun 2008         do danas         BOYDEN d.o.o. Beograd, Konsalting u građevinarstvu;
2004                maj 2008         Grad Beograd, Kabinet Gradonačelnika, Gradski menadžer;
2000                2004                 Izvršni odbor Skupštine Grada Beograda, Potpredsednik
                                                    Zadužen za infrastrukturne projekte, saradnju sa IFIs i gradskim
Sindikatima;  
1996                2000                  Gradska opština Vračar, Potpredsednik izvršnog odbora opštine,
                                                     Infrastruktura i komunalni poslovi;
1994                1996                  Jugometal, Šef odeljenja za toplo i hladno valjane profile;
 
Obrazovanje:                         
1989                1994                 Ekonomski fakultet Unverziteta u Beogradu, diplomirani ekonomista
                          2007                EBRD, Grupa za infratsrukturu,
                                                    Trening program za PPP infrastrukturne projekte