Dragana Korica, Izvršni direktor Serbia, Green Building Council, član WorldGBC

2018
image
Dragana Korica je Izvršni direktor Serbia Green Building Council (član WorldGBC). Posvećena je realizaciji ciljeva organizacije; da se podstakne i vodi transformacija srpske građevinske industrije i tržišta ka održivoj - zelenoj gradnji.

Radno iskustvo na zadacima projektnog menadžmenta, sinhronizaciji i samom projektovanju, kao i nadzoru na realizaciji istih, kao direktor i odgovorni projektant, učešćem u nastavi, na izradi publikacij, kao gostujući predavač i revizor, sticano je na Građevinskom fakultetu, Institutu za materijale i konstrukcije GFUB, EKI RD Studiju, EKI RS Compani i Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u okviru saradnje sa privredom. Autor je i koaotor brojnih arhitektonskih i urbanističkih projekata, kao i nekoliko urbanističkih planova i revizija i autor brojnih enterijera; takođe autor grba Građevinskog fakulteta. Kao koautor nagrađivana je na nekoliko urbanističko-arhitektonskih konkursa.

Poseduje zvanje Mastera stečeno na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ima licencu odgovornog projektanta arhitektonskih projekata - IKS. Član je IKS, UAS, DAB, ASA, ŽAD i WISE SEE.