Dejan Hadžić, Rukovodilac Grupe za osiguranje i nepokretnosti u Ministarstvu finansija, vlada Reublike Srbije

2018
image
Tokom svoje profesionalne karijere radio i u privatnom i u državnom sektoru, na odgovornim poslovima i rukovodećim pozicijama.
 
Bio član različitih radnih grupa (za izradu brojnih zakona), komisija, timova) i stručnih tela (član Stručnog odbora), učestvovao u kreiranju interne, zakonske i podzakonske regulative (osiguranje, bankarstvo, finansijski lizing, devizno poslovanje, hipoteka, procenitelji vrednosti nepokretnosti), u kreiranju novih proizvoda (dobrovoljno penzijsko osiguranje), bio predavač na in-house seminarima (oblast finansije, hartije od vrednosti i tržište hartija od vrednosti) za pripremu za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, predavač na seminaru za kontinuirano profesionalno usavršavanje stečajnih upravnika (oblast – procena vrednosti nepokretnosti), učestvovao u pregovorima sa članicama Svetske trgovinske organizacije u procesu pristupanja Republike Srbije u STO, učestvovao u pregovorima (eksplanatorni i bilateralni skrininzi za pregovaračko poglavlje 9 – Finansijske usluge i pregovaračko poglavlje 14 – Transport) u procesu pristupanja Republike Srbije EU itd.
 
Od samog početka je uključen u izradu pravnog okvira u vezi sa proceniteljima vrednosti nepokretnosti. Član je Stručnog odbora na predlog Ministarstva finansija.