Vasilije Jauković, Principal Banker, EBRD

2018
image
Vasilije se pridružio EBRD-u u oktobru 2012. godine. Tokom godina svog rada pokrivao je širok spektar transakcija širom bankarskog sektora, uključujući nekretnine i turizam, proizvodnju energije i razvoj energetike, podršku finansijskim institucijama i razvoj agrobiznisa. Pre pristupanja EBRD-u, bio je menadžer za razvoj biznisa i uspostavljanje jednog od najvećih razvojnih projkeata sa marinom mešovite prirode korišćenja  u jugoistočnoj Evropi - Porto Montenegro.
 
Vasilije je diplomirao ekonomiju na Vestfield State Universiti (SAD) i poseduje MBA sa ESADE Business School u ​​Barseloni.