Sanja Radović, Predsednik, Institut ovlašćenih procenjivača Crne Gore – IOPCG, Crna Gora

2018
image
Sanja Radović je predsednica Instituta ovlašćenih procenjivača Crne Gore (IOPCG), vodećeg udruženje procenitelja u Crnoj Gori i prvo Udruženje članica udruženja Europske grupe udruženja procenitelja  - TEGoVA sa dodeljenim statusom REV za procenu imovine u Crnoj Gori.

Sanja je član REV sertifikacionog odbora za IOPCG i Veća nezavisnih procenitelja Bugarske (CIAB) i  član Organizacionog odbora za godišnju međunarodnu konferenciju - za izgradnju i razvoj nekretninA, koja se održava svake godine u Pragu. Sanja je suosnivač i direktor Dreamy doo, kompanije za procenu vrednosti i konsultacije sa sedištem u Podgorici, Crna Gora.

Sanja je građevinski inženjer sa položenim magistarskim studijama u oblasti ekonomije, sa više od 30 godina profesionalnog iskustva na tržištu nekretnina, od čega 20 godina u vrednovanju imovine u Crnoj Gori. Ona je sertifikovani i ovlašćeni procenitelj (OP), sudki veštak u Crnoj Gori i REV - priznati evropski procenitelj.