Anthony Hadjistamatiou, CFA, Rukovodilac Sektora problematičnih aktiva, EUROBANK ad Srbija

2018
image
Anthoni Hadjistamatiou ima više od 20 godina iskustva u bankarstvu, od čega je poslednjih 13 stekao u regionu jugoistočne Evrope. On je imao nekoliko va ih pozicija u bankarskoj grupi Eurobank Ergasias, uglavnom u oblasti korporativnog bankarstva, treninga, upravljanja NPL i lizinga. Njegova najnovija zaduženja i odgovornost su bili vezan za pozicije šefa Odeljenja za korporativno bankarstvo u periodu 2012-2015. godine u Eurobank ad Beograd, a od 2015. godine i pozicije šefa sektora za problematične plasmane u istoj banci.
 
Anthoni je magistar elektrotehnike na Nacionalnom tehničkom univerzitetu u Atini, MBA sa Imperial Coledža (London), kao i od 2003. godine, sertifikat CFA.