Marcell Pintyőke, Direktor marketinga i komunikacija, Kész Holding

2014
image
Marcell Pintyőke je direktor marketinga i komunikacija KÉSZ Grupe koja uključuje više od 50 korporacija, i u kompaniji radi 8 godina. Prethodno je radio kao kreator strategije u marketingu knjiga na nemačkom jeziku. Stekao diplomu iz ekonomije na smeru za finansije i marketing 2003. godine. Njegova stručna oblast su korporativne komunikacije i projekna komunikacija usmerena na klijenta. U periodu 2010-2011, učestvovao je u sprovođenju i komunikaciji strateških projekata kao što su SkyCourt zgrada na   Franc List Međunarodno Aerodromu  ili zgrada Mercedes objekta u Kečkemetu.

Kao deo svog posla, on putuje širom Srednje Europe, jer je projektna komunikacija među podružnicama KÉSZ Grupe takođe među njegovim zadacima. Bio je aktivni član tima koji je stvorio i upravlja MIÉNK (Magyar innovativ Építõipari Nyílt Klaszter, otvoreni klaster za Inovativnu mađarsku građevinsku industriju), kako bi se predstavile vrednosti mađarske građevinske industrije. Njegove analize i publikacije u vezi sa građevinskom industrijom kontinuirano se objavljuju ne samo u Mađarskoj, već i u  međunarodnim stručnim časopisima; redovan je predavač na konferencijama vezanim za razvoj i građevinsku industriju.

On smatra sportsku diplomatiju svojom misijom i hobijem. On je predsjednik KÉSZ fudbalske akademije akademija, koja organizuje sportske događaje za više od 400 dece, a on nastoji pomoći međunarodno učešće mađarske sportske diplomatije gde može.