Aleksandra Čupić, Šef sektora za nekretnine i specijalno finansiranje, Erste Banka, Srbija

2018
image
Radno iskustvo:

2006 – danas,  Erstebank a.d. Novi Sad, Šef sektora za nekretnine i specijalno finansiranje
Odgovorna za pokrivanje / obezbeđivanje RE klijenata Erste grupe u Srbiji
Organizovanje poslovnih procesa i poboljšanja efikasnosti
Priprema srednjeročnog i dugoročnog strateškog i razvojnog plana za odjeljenje
Razvoj i praćenje poslovnih ciljeva i razvojne strategije
Poslovni planovi i budžetiranje
Razvoj novih proizvoda i profitabilnosti, postavljanje cena i prodajne strategije
 
 
2001 - 2006 Raiffeisen banka AD Beograd, Zamenik šefa Odeljenja za kreditne poslove
Uspostavila i upravljala odeljenjem
USpostavila i sprovedila procedure vezane za obradu / administraciju kredita

1995 - 2001 Karić banka AD Beograd / Ras Bank AD Beograd
 
Šef projekta i strukturno finansiranje
Praćenje lokalnog tržišta, aktivnosti i očekivanja vezano za projekte
Praćenje lokalnih propisa koji mogu uticati na projektno i strukturisano finansiranje, predlagala njihovo prilagođavanje i poboljšanje;
Implementacija preliminarne analize projekta (izvodljivost, profitabilnost, nefinansijski podaci)
Strukturiranje najbolje kreditne strukture za klijenta i neobavezujuće metodologije metodom bazirane na riziku

Menadžer u Poslovnom odeljenju za dokumente
Pregovaranje i ostvarivanje saradnje sa postojećim i novim klijentima
Preliminarna priprema ponude (kreditni aranžman / aranžman depozita / svi ostali poslovni aranžmani)
Priprema kreditne prijave i prezentacije nadležnim organima u Banci
Stalno praćenje ispunjenih uslova i razvoj projekta
Pregled aranžmana kolaterala / finansijske dokumentacije / pravne dokumentacije / mekih činjenica