Ivana Panić, Partner, Advokatska kancelarija Moravčević Vojnović i Partneri, u saradnji sa Schoenherr-om

2018
image
Ivana Panić je advokat u kancelariji Moravčević, Vojnović i Partneri, jedan od vodećih stručnjaka za građevinsku praksu u Schoenherr-u, sa skoro 10 godina iskustva u industriji. Specijalizovana je za građevinsko pravo (sa naglaskom na FIDIC uslove ugovora), kao i arbitražu u građevinskoj industriji u centralno-istočnoj Evropi.

Trenutno radi na doktoratu iz međunarodnog privatnog prava na temu FIDIC aspekata spora. S obzirom na to da su građevinski zakoni/FIDIC njena glavna oblast ekspertize, Ivana je angažovana u svim projektima u vezi sa FIDIC-om na različitim projektnim stranama (investitori, izvođači i podizvođači) širom centralno-istočne Evrope u različitim industrijama, kao što su izgradnja i finansiranje autoputeva, razvoj maloprodajnog centra, građevinska arbitraža, razvoj hotela/odmarališta. Ivana je, takođe, i lokalni FIDIC trener u Udruženju inženjera konsultanata Srbije.

Pored njene uloge u pravnoj praksi, Ivana je jedan od glavnih organizatora Schoenherr-ove godišnje građevinske konferencije u Beču koja se bavi daljim razvojem građevinskog tržišta u CEE.