Ivan Gazdić, Partner, Bojović & Partners, Advokatska kancelarija

2018
image
Ivan Gazdić je partner u Bojović & Partners i vodi odeljenje za nepokretnosti i gradnju.  Ivan je takođe i predsednik Odbora za nekretnine i gradnju pri Savetu stranih investitora.
Pored stručnosti u oblasti nekretnina i gradnje, Ivan je specijalizovan za oblast finansija, kao i za korporativno i poslovno pravo.
Ivan je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2009) i ima više od 8 godina relevantnog iskustva.