Matej Runjak, Izvršni direktor i član Uprave,TriGal

2018
image
Matej je bio direktor u  PwC. Kao član Upravnog odbora slovenačkog državnog holdinga vodio je privatizacijske akcije (> 1 milijardu EUR-a). Na prethodnoj poziciji u Ministarstvu finansija Republike Slovenije, Matej je bio na čelu osnivanja slovenačkog vladinog holdinga i bio je aktivno uključen u strukturiranje slovenačke "loše banke". Ranije je predvodio restrukturiranje i likvidaciju banke bazirane u Frankfurtu, bio je šef trezora butik investicione banke i uključen u poslove PE i hedge fondova. Matej je bio predsednik Nadzornog odbora Slovenačke razvojne banke, član Nadzornog odbora najveće regionalne hemijske kompanije i predsednik Nadzornog odbora najveće regionalne osiguravajuće kompanije. Diplomirao je bankarstvo na Univerzitetu u Ljubljani, a magistrirao na Univerzitetu Mainz u Nemačkoj.