Victor Constantinescu, Partner, Šef nekretnina za regiju jugoistočne Evrope u Bukureštu, Kinstellar Rumunija

2018
image
Victor Constantinescu je partner sa sedištem u Bukureštu i šef nekretnina za regiju jugoistočne Evrope u Kinstellaru. Kinstellar je vodeća advokatska kancelarija u centralnoj i istočnoj Evropi, sa kancelarijama u 10 zemalja  i sa preko 200 advokata. On predstavlja institucionalne investitore, fondove i preduzetnike u svim vrstama nekretnina, sa posebnom specijalnošću u zajedničkim ulaganjima, kupovnim i prodajnim mandatima u Rumuniji i širem regionu. Ima dugogodišnje iskustvo u organizovanju i vođenju složenih transakcija u cilju ispunjavanja potrebnih ciljeva i rokova. Victor je nekoliko godina rangiran kao advokat Band 1 u rumunskom sektoru nekretnina od vodećih međunarodnih legalnih imenica Chambers, Legal 500 i drugih referentnih publikacija. U novijim izdanjima klijenti ga preporučuju kao "izvanrednog praktičara za njegov komercijalno orijentisan pristup", kao i za "njegov komercijalni i precizni savet, fleksibilnost i međunarodno iskustvo". On se dalje opisuje kao "iskusan, aktivan i dobro povezan" ', sa klijentima koji cene "vrlo lako komunikaciju" sa njim.
 
Rođen u Kanadi. On je izvornio engleski govornik. Započeo je svoju karijeru u Sjedinjenim Državama pre konačnog dolaska u Rumuniju 2004. godine. Član je komore advokata u NewY orku i Bukureštu.