Kamilo Vrana - PPP Lecturer and Consultant, President of the Management Board, Energovizija inc.

2018
image
Kamilo Vrana je proveo veći deo karijere u međunarodnom poslovnom okruženju, vodeći neke od glavnih projekata i kompanija. Nakon pridruživanja državnoj administraciji 2000.godine, preuzeo je važnu ulogu u sprovođenju reformi u Hrvatskoj, najpre kao Pomoćnik Ministra Trgovine pri Ministarstvu Privrede, kao i tadašnjeg Guvernera Državnih Rezervi,  zatim priključivši se se Ministarstvu Spoljnih Poslova Hrvtske kao Generalni Konzul u Istambulu I na kraju kao načelnik Odeljenja za Bilateralnu Ekonomsku Saradnju.
 
U periodu od 2007-2012, preuziama vodeću, kako nacionalnu, tako i međunarodnu ulogu u razvoju JPP, prvo kao direktor hrvatske agencije za JPP od njenog osnivanja, zatim kao podpredsednik UNECE/CECI Biroa (TOS PPP), pa kao član EPEC-a i osnivač i lider JPP Mreže za Jugoistok pod pokroviteljstvom Regionalnog Saveta za Saradnju. Trenutno je opet u međunarodnim vodama, angažovan kao savetnik i predavač u oblasti JPP. Takođe je aktivan i kao Predsednik upravnog odbora Energovizija inc