Aleksandar M. Leko arhitekta, Osnivač i vlasnik biroa „Leko Architects International“

2018
image
Živi i radi u Beogradu i Beču, bavi se projektovanjem, projektnim menadžmentom, enterijerom, dizajnom izložbi, muzeologijom, istorijskim i simbolističkim istraživanjima, arhitektonskom kritikom i skulpturom. Projektovao i izveo dogradnju Američke internacionalne škole (Beč), revitalizaciju Srpske crkve Sv. Save (Beč), fabriku peleta (Pukovac), sportsku dvoranu (Ebental), hotel Vimberger (Beč), škole, obdaništa, rezidencijalne objekte i drugo. Učestvovao na mnogim inostranim i domaćim izložbama i konkursima. Više puta nagrađivan. U dva mandata vodio Komisiju za međunarodnu saradnju Inženjerske komore Srbije, član Skupštine Inženjerske komore Srbije, osnivač „Inženjerske inicijative za regionalnu saradnju“. Govori šest jezika.