Branko Bukvić, suosnivač, Portal dobos.rs

2014
image

Branko je jedan od osnivača portala dobos.rs, jedinog portala koji listira predmete na javnoj prodaji u Jugoistočnoj Evropi. Koristeći svoje široko iskustvo iz oblasti korporativnog prava, koje uključuje rad za poslovne banke u postupcima izvršenja, Branko je bio u mogućnosti da kreira dobos.rs na takav način da portal bude usklađen sa specifičnim potrebama banaka i lizing kompanija, ali istovremeno pristupača i jednostavan za korišćenje širokoj javnosti koja ranije nije imala prilike da imovinu kupuje na aukcijama. Pored Brankovih aktivnosti u okviru portala Doboš, Branko je partner u advokatskoj kancelariji Four Legal u Beogradu. Njegov profesionalni angažman je primarno fokusiran na pružanje podrške domaćim i stranim korporativnim klijentima i finansijskim institucijama u harmonizaciji njihovih internih akata, strukture upravljanja i poslovnih operacija sa relevantnim prospisima Republike Srbije. Bio je učesnik nekoliko joint venture transakcija, M&A i preuzimanja. 2013. godine, Branko je položio ispit za stečajnog upravnika, usled čega se Brankov fokus unutar Four Legal posebno posvećen poslovima u vezi sa izvršenjima i stečajem.