Milica Subotić, Partner, Subotić & Jevtić Attorneys at Law

2017
image
Milica ima preko 15 godina iskustva u savetovanju klijenata u svim aspektima korporativnog i komercijalnog prava, i značajnu ekspertizu u finansijskom projektovanju i PPP projektima. Pored toga, ona je u poslednjih 10 godina prepoznata i priznata od strane nezavisnih pravnih imenika kao vodeći, najbolji advokat za pravo konkurencije u Srbiji. Miličina mnogostruka praksa čini je veoma veštom u vođenju klijenata kroz lavirint složenih pravnih pitanja koja proističu iz njihovih poslovnih aktivnosti.
Već deset godina je član Beogradske Advokatske Komore, rangirana je kao advokat prve klase/grupe 1 u komorama i Legal 500 u oblasti prava konkurencije. Takođe je u Legal 500 i IFRL u oblastima privrednog prava i M&A. Član je radne grupe 6 Nacionalne Konvencije EU za pregovaračko poglavlje 8 o politici konkuretnosti i pet godina predsedavajući Pravnog Odbora Veća Starnih Investitora za Srbiju. Član je radne grupe Nacionalnog veća za konkurentnost Republike Srbije i član je GIZ pravnog projekta reformi u Srbiji.
Edukacija
•    Pravni Fakultet, Universitet u Beogradu (LL.B., 2000),
•    Centar za multisciplinarne postdiplomske studije, Univerzitet u Bolonji, Evropski regionalni master (LL.M., 2005)
Govori Engleski.
Profesionalno iskustvo
•    Subotić & Jevtić Attorneys at Law, od aprila 2017.
•    Partner u Janković, Popović & Mitić, 2008 – marta 2017
•    Viši saradnik u Janković, Popović & Mitić, 2006 – 2008
•    Regionalni centar za životnu sredinu Oktobar 2005
•    Kancelarija Valentina M. Tadić, Beograd, Januar 200
•  Kancelarija M. Tadić, Belgrade, januar 2003 – januar 2004
•  ProCredit Bank a.d., Beograd (Pravni savetnik), maj 2002- december 2002
•  Prvi opštinski sud, Beograd (Pripravnik), april 2001 - april 2002