Milan Čojbašić, Šef službe za alternativne kanale prodaje i nepokretnosti, Intesa Leasing d.o.o.

2017
image
Milan Ćojbašić je stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u oblasti finansiranja nepokretnosti. Na čelu službe za alternativne kanale prodaje i nepokretnosti u kompaniji Intesa Leasing doo se nalazi od 2010.godine i za to vreme uspešno je započet projekat finansiranja komercijalnih objekata putem finansijskog lizinga. On je direktno uključen u finansijske, pravne i ostale procese tokom pregovaranja i kreiranja uslova finansiranja komercijalnih i rezidencijalnih objekata. Tokom svoje karijere uspešno su finansirani brojni komercijalni, rezidencijalni i drugi objekti, kao i retail park. Paralelno sa obavljanjem poslova finansiranja nepokretnosti putem lizinga, aktivno učestvuje i u koordinaciji sa poslovnom mrežom matične grupacije Banca Intesa i davanju predloga za finansiranje opreme, komercijalnih i putničkih vozila, kreiranju prodajnih kampanja...
Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2005.godine.