Petar Brajović, Direktor odeljenja upravljanja kolateralom, Sektor za kontrolu i strateško upravljanje rizikom, UniCredit Banka Srbija JSC

2017
image
Kao šef odeljenja Upravljanja Kolateralom, pri sektoru za Strateško Upravljanje Rizikom i Kontrolu, UniCredit Banka Srbija JSC, Petar je zadužen za:
  • upravljanje svim aktivnostima vezanih za kolaterale unutar banke (kako korporativne, tako i u radu sa stanovništvom)
  • ekonomsku i pravnu procenu kolaterala u svrhu ICAAP-a, uključujući zahteve za smanjenjem knjigovodstvene vrednosti, ocenjivanjem podobnosti, pravne izvesnosti itd.
  • statističko praćenje vrednosti kolaterala
  • ispunjenje kako lokalnih (NBS), tako i direktiva Grupe (LLP/RWA/klasifikacija) za kolaterale, za obezbeđenje minimuma kapitala i kontrole rizika (EU CRD/Basel),
  • održavanje i implementacija politike smanjenja ukupnog rizika vezanih za kolaterale
  • modelovanje, prečišćavanje i ocena mogućih gubitaka (LGD modeling)
  • izveštavanje o kolateralima (NBS/UniCredit Grupa/Predstavnike banke)
  • upravljanje odnosima sa spoljnim saradnicima (procenitelji, osiguravajuće kuće, geodeti itd.)
  • strateški nadzor procesa razrade, finansiranja projekta i upravljanja aktivom
  • razvoj alata osiguranja (vezanih za kolaterale)