Sladjana Sredojević, Rukovodilac centra obuke u banci, Udruženje banaka Srbije

2017
image
Gospodjica Sredojević ima doktorat Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu s temom o JPP finansiranju na balkanskom region, posle čega je uspešno završila polugodišnju specijalizaciju I istraživački rad u EIB, Luksemburgu. Tokom karijere radila je u Federalnom Ministarstvu Finansija, Svetskoj Banci/Ministarstvu Zdravlja Republike Srbije, Ministarstvu za medjunarodne ekonomske odnose Republike Srbije, i u Udruženju banaka (ASB).

Ona je gostujući predavač na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, spoljni saradnik i naučni saradnik profesor Instituta ekonomskih nauka, Beograd, član izdavačkog saveta za “Bankarstvo” Magazin Udruženja banaka Srbije, sekretar Komisije za Razvoj finansijkog tržišta i Odbora za Obrazovanje i Ljudske resurse.  Pozicionirana kao ključna tačka bankarskog sektora srpske saradnje sa Evropskom bankarskom federacijom, u Briselu, i sa  Evropskom bankarskom mrežom za obuku, u Briselu.

Objavila je dve knjige i nekolicinu artikala u profesionalnim I naučnim magazinima s temom o JPP-u, učestvovala u medjunarodnim I regionalnim studijima, projektima I konferencijama na osnaživanju JPP-a, i aktivna je u polju  JPP izvršenja.