Olivera Kilibarda, Šef odseka strukturnog finansiranja, Banka Intesa Srbija

2017
image
Olivera Kilibarda, kao šef odseka strukturnog finansiranja u Banca Intesa Beograd, učestvovala je više od deset godina, koordinirala i podržala različite vrste projekata i razvoj nekretnina (stambene, poslovne, komercijalne, itd.) na lokalnim i stranim tržištima, kroz razne finansijske strukture, uključujući “klab dilove”, sindikalne zajmove i multilateralne paralelne kreditne strukture.

Olivera je, nakon dobijene diplome  Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, akumulirala bankarsko znanje i iskustvo kroz širok spektar bankarskih aktivnosti, u početku u okviru Narodne banke Srbije, a kasnije u komercijalnim bankama. 

Njena karijera u Banca Intesa počela je pre više 15 godina i radeći u medjunarodnom bankarstvu i trgovinsko-finansijskim odeljenjima, kao i saradjujući sa finansijskim institucijama i multilateralnim organizacijama, uspela je da proširi svoje stručne vidike, neophodne za razumevanje detalja i složenosti materije projktnog i strukturnog finansiranja. Sertifikovani je trener od strane Bank Akademie Frankfurt i njihovog programa za trenere, čime uz sertifikat stručnog engleskog jezika postiže dodatni kvalitet  usluga domaćim i stranim klijentima Banca Intesa.

Uvek sa ciljem da pruži najbolju uslugu klijentima kroz stalnu podršku u strukturiranju i realizaciji projekata i finansiranja nekretnina, Olivera i njen tim u Banca Intesa imaju benefite i od široke ekspertize i praćenja podataka Intesa Sanpaolo Grupe, sprovodeći tako najbolju praksu u projektima i finansiranju nekretnina.