Miha Zupanc, Izvršni direktor, BTC, Slovenija

2017
image
Nakon završetka ekonomskih studija na Klagenfurt Univerzitetu, gospodin Miha Zupanac je 1998.godine, započeo svoju karijeru u kompaniji Arthur Andersen u Berlinu, u polju revizije. Tokom 1999. godine se priključio BTC d.d. na poziciji revizora i 2004. zauzeo poziciju Izvršnog direktora BTC Upravnog Odbora.
Gospodin Zupanac je uspostavio revizorski sistem u BTC kompaniji, gde takodje vodi računa o stvaranju novih projekata I poslovnih modela; pored drugih zaduženja, on je takodje odgovoran za implementaciju novog stuba koordiniranog upravljanja u sferi biznisa, koji je pored logistike i BTC Cities,  jedan od najperspektivnijih stubova kompanijskih aktivnosti. Takodje, on je zadužen za primenu razvojnih projekata sa ključnim partnerima kao što su Petrol, Spar, IBM, itd.
U promenljivim uslovima, on je sposoban da prepozna uslove za cvetanje novih poslovnih mogućnosti.