Marko Filipović, Zamenik gradonačelnika, Grad Rijeka

2017
image
Na poziciji zamenika gradonačelnika Rijeke od juna 2013 do danas. Glavne aktivnosti i zaduženja: Deli obaveze gradonačelnika u predstavljanju grada. Pomaže gradonačelniku u svim pitanjima od značaja za funkcionisanje grada, kao što je razvoj gradske strategije, jačanje lokalne samouprave, uključujući urbanističko planiranje i razvoj, ekologiju, menadžment infrastrukture i resursa, komunalije, kulturne i sportske manifestacije, funkcionisanje obrazovnih institucija i vrtića, kao i sve vezano za njihove zgrade, IT oprema, ušteda energije, pitanja budžeta, itd.

EDUKACIJA I OBUKA
Kvalifikovano ime: Položen državni ispit za inženjera, omogućavajući registraciju u klasi gradjevine (Klasa: 133-04 / 07-01 / 268; Но: 531-10-2-07-4). Glavni predmeti/stečene profesionalne veštine: Gradjevinski inženjer sa licencom – izvodjenje specijalizovanih stručnih radova u gradjevini.
Ime i tip organizacije za pružanje obrazovanja i obuke: Republika Hrvatska;
Ministarstvo zaštite životne sredine, prostornog uređenja i graditeljstva
Nivo u nacionalnoj ili medjunarodnoj klasifikaciji: ISCED 5 VII stepen nacionalne klasifikacije

Diplomirao u julu 2004. Zvanje: mag.ing.aedif.
Glavni predmeti/stečene veštine: Fakultetsko obrazovanje i znanje iz oblasti gradjevine
Ime i tip organizacije za pružanje obrazovanja i obuke: Univerzitet u Rijeci, Gradjevinski fakultet,
Nivo u nacionalnoj i medjunarodnoj klasifikaciji: ISCED 6 VII stepen nacionalne klasifikacije