Aleksandar Dukrović, dipl. inženjer mašinstva, Nezavisni konsultant na projektima JPP

2017
image
Rođen 1960. godine u Beogradu, gde i danas živi sa porodicom. Diplomirao 1983. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u nivou master studija, na smeru za termotehniku.
Licencirani mašinski inženjer sa 32 godina profesionalnog iskustva u oblasti KGH, gasne tehnike i energetske efikasnosti kao projektant, nadzorni organ, izvođač, projekt menadžer i izvršni direktor, uglavnom u sektorima zgradarstva i energetike, uključujući koordinaciju mera zaštite životne sredine i kontrolu uticaja na životnu sredinu.
U poslednjih 12 godina, između ostalog, direktor projekta „Energetska efikasnost u Srbiji“ u Ministarstvu rudarstva i energetike, vrednog USD 53 miliona, obezbeđenih iz fondova Svetske banke za energetsku sanaciju javnih objekata i energetskih postrojenja. Trenutno rukovodilac projekta „Energetska efikasnost u javnim zgradama“ u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, vrednog EUR 15 miliona, obezbeđenih iz fondova KfW banke za energetsku sanaciju školskih objekata.
Konsultant Svetske banke u Bosni i Hercegovini na projektu energetske efikasnosti u javnim objektima. Trenutno angažovan od strane Svetske banke za tehničku evaluaciju Programa obnove i unapređenja objekata javne namene koji sprovodi Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade republike Srbije.
Nezavisni konsultant za projekte Javno-privatnog partnerstva u oblasti energetske efikasnost, obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine. Koautor nekoliko projekta JPP usvojenih na Komisiji za JPP Vlade republike Srbije koji se odnose na konverziju fosilnih goriva u biomasu i ugradnju LED javne rasvete.