Milutin Folić, Glavni urbanista Grada Beograda

2017
image
Rođen je 1979. godine u Prištini. Pohađao je tri godine XIV Gimnaziju u Beogradu nakon čega odlazi u Ameriku i 1998.godine maturira i dobija diplomu Lawrence High School u SAD.  Diplomirao je 2004. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i kao jedan od najboljih studenata generacije dobitnik je brojnih stipendija.
Tokom studija radio u studijima za poslovne, stambene i druge tipove objekata, pohađao raznovrsne specijalističke seminare, među kojima su i oni vezani za energetsku efikasnost. Kao član projektnog tima David Cherky & Ass, 2001. godine, radio je u Izraelu na projektu obnove i rekonstrukcije ulice Hayehodim i na projektovanju nekoliko objekata u Gornjem gradu Jerusalima, a 2002.godine kao član projektnog tima Barbosa & Corbucci Arquitetos Ass, radio je u Brazilu na projektu „Victoria International Airport” Viktorija, Espirito Santo, Brazil. Nakon diplomiranja 2004. godine, autor je i koautor na mnogim projektima, uključujući brojne poslovne i komercijalne objekte od kojih su značajniji: „Green Hill Dedinje” apartmanski kompleks od 11.000 kvadrata u Beogradu, proizvodno-poslovni objekat „EuroBravo” u Beogradu, idejno rešenje za Ho Chi Minh Tower od 65 spratova i 120.000 kvadrata u Sajgonu, Vijetnam, urbanistički projekti za nekoliko objekata u Beogradu...
Godine 2008. osniva Biro „Folic Architects doo” kao partner i glavni arhitekta.
Govori pet jezika, engleski, španski, francuski, ruski i portugalski.