Ilija Kocev, IT menadžer, Videonet d.o.o.

2017
image
Ilija Kocev je IT manager u firmi Videonet doo i direktor Televizije Partizan dostupno na PostaNET, Kopernikus i Internetu.
 
Radno iskustvo
  • Videonet d.o.o., Serbia, www.videonet.rs
  • Server cluster management
  • Livestreaming velikih multinacionalnih dogadjaja
  • Razvoj interaktivnih video applications
  • Team leader 10clanog tima zaduzenog za prenos livestream svih aktivnosti Parlamenta Srbije
  • 2007 Project Manager EDUfair, Belgrade, Serbia
  • Project Manager uspesnog sajma obrazovanja
  • Podigao prihod 100% i broj gledalaca 50%