Sanja Cvjetko Jerković, Načelnik kancelarije za strateško planiranje i razvoj Grada Zagreba

2017
image
Sanja Cvjetko Jerković, je načelnica gradske kancelarije za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba od sredine decembra 2016.godine. Rođena u Labinu (1977). Pohađala je Arhitektonski fakultet, IUAV Venezia, gdje je diplomirala u klasi prof. Semeranija. U njenoj dugogodišnjoj praksi, od 2000.godine, radila je pri AF IUAV Venezia, AF Zagreb, te TU Delft u svojstvu honorarnog asistenta, naučnog istraživača i predavača.
Paralelno sa naučno istraživačkim radom, radi u stručnoj praksi kao arhitekt, posebno na temama urbanizma, stambene arhitekture, infrastrukturalnih zahvata, te podzemne arhitekture.
Član je tri uredništva časopisa Čovjek i prostor (UHA),  kao što je autor raznih publikacija.
Kooridinator je i izvršni direktor brojnih nacionalnih i međunarodnih strukovnih skupova i kongresa (1,2,3,4, Kongres Hrvatskih arhitekata, EXPO Milano nastup Grada Zagreba 2015. Koordinator je hrvatskog nastupa na XI. Međunarodnoj izložbi arhitekture, La Biennale di Venezia Biennalu arhitekture Venezia, Voditelj projekta i zamjenica selektora na XIV nastupu Republike Hrvatske  na istoimenom bijenalu.
Najmlađa je Predsjednica u povijesti Udruženja hrvatskih arhitekata (1878) kroz dva mandata 2013. i 2015. godine.
Ponosna je mama Eme Cvjetko