Agnes Molnar, Saradnik, ReedSmith LLP

2017
image
Agnesina praksa je fokusirana na finansiranje iz međunarodnih korporacijskih fondova, kao i na kupovinu i prodaju neservisiranih zajmova i kreditnih portfolija. Takođe, kao državljanka Mađarske, Agnes je podrobno upoznata sa zakonima i poslovanjem u celoj centralnoj i istočnoj Evropi i redovno pruža savete o svim vrstama finansiranja u tom regionu.