Petar Orlić, Partner, Međunarodni sektor za nekretnine, Reed Smith LLP

2017
image
Petrovo iskustvo usredsređeno je na sve aspekte rada sa nekretninama, sa primarnim naglaskom na komercijalne akvizicije, finansiranje i menadžment nekretnina u Velikoj Britaniji, kao i kontinentalnoj Evropi. On je predstavljao institucionalne investitore, strane i domaće banke i širok krug drugih investitora u komercijalne nekretnine.Takođe je zastupao offshore investitore u akvizicijama stambenih objekata, pretežno u jugoistočnoj Engleskoj. U Velikoj Britaniji, novije transakcija su imale fokus na finansijske aranžmane  za nekretnine i građevinske projekte za zajmodavce kao i zajmotražioce. U kontinentalnoj Evropi, Petar je tesno sarađivao sa velikim brojem investicionih banaka, što je rezultovalo nedavnim transakcijama sa fokusom na centralnu i jugoistočnu Evropu i Rusiju.