Dr Petar Vasić, Asistent, Geografski Fakultet, Univerzitet u Beogradu

2017
image
Dr Petar Vasić je rođen 1980.godine u Smederevu. Diplomirao je na studijama demografije 2003.godine kao najbolji sutdent generacije na Geografskom Fakuletetu Univerziteta u Beogradu. Poslediplomske studije demografije pohađao je na Ekonomskom Fakultetu u Beogradu gde je odbranio magistarsku tezu pod naslovom „Uticaj izabrannih demograskih obeležja na strukturu potrošnje domaćinstava u Srbiji“, čime je stekao naziv magistra demografije 2010.godine.  Doktorsku disertaciju pod naslovom „Starost kao demografska odrednica potrošnje domaćinstava u SrbijI“ brani na Geografskom Fakultetu u Beogradu 2016.godine. Dr Petar Vasić je u toku dosadašnje karijere stipendiran od strane više institucija i dobitnik je niza nagrada. Bio je stipendista Fonda za mlade talente opštine Smederevo, Rreubličke fondacije za razvoj umetničkog i naučnog podmlatka, Ambasade Kraljevine Norveške, Ministartsva nauke i zaštite životne sredine. Dobitnk je nagrade za najboljeg studenta generacije Geografskog Fakulteta koji je diplomirao školske 2003/2004 godine. Kao istraživač je do sada angažovan na četiri naučno-istraživačka projekta i to: „Tranzicija društva i privrede u procesu regionalizacije i globalizacije – pravci promena i aplikativni modeli“, Instituta družtevnih nauka;„Geosistemske osnove prostorno-funkcionane organizacije Srbije“, Geografskog Fakulteta u Beogradu, i Fakulteta Organizacionih nauka u Beogradu; „Nizak fertilitet u Srbiji i Hrvatskoj iz momentne i kohortne perspektive – bolje razumevanje za bolje projekcije“ Geografskog Fakulteta u Beogradu i Ekonoskog Fakulteta u Zagrebu.
Zaposlen je u zvanju asistenta na Geogradskom Fakultetu u Beogradu i član je Društva demografa Srbije i Srpskog geografskog društva.