Oliver Massabni, Vlasnik/Direktor, Oliver Massabni Architecture GmbH Beč

2017
image
Dipl. Ing. Architekture Oliver Massabni je vlasnik i direktor grupacije Olivera Massabni Architecture GMBH čija je specijalnost arhitektura, konsalting, razvoj i implementacija projekata hotelske industrije.

Oliver Massabni je započeo svoju karijeru kao nezavisni arhitekta 1996. Godine nakon što je diplomirao na Tehničkom univerzitetu u Minhenu / Nemačka.

2004. godine prelazi u Beč / Austrija, postaje partner u PKF predstavništvu u Beču i osniva kompaniju specijalizovanu za arhitekturu i konsalting u projektima iz oblasti hotelijerstva i turizma.

Tokom proteklih 15 godina, Oliver je učestvovao u nekoliko projekata razvoja i restrukturiranja u hotelijerstvu i turizmu širom sveta. Kao kosmopolita i čovek koji govori više svetskih jezika Oliver je imao mogućnost da razvija, planira i realizuje svoje projekte u više od 20 zemalja.

Počev od 2009. godine, Olivera je podizao projekte kao glavni izvođač i ko-investitor, aktivno pomažući da nekoliko novih proizvoda i brendova da dođu na tržište i izgrađujući svoje nove hotelski brendovi kao što su Daniel, Cocoon i Buddy.

G. Massabni je radio sa brojnim lokalnim samoupravama i građevinskim kompanijama (developerima) sa posebnom pažnjom na razvoj regionalnog turizma. Uspešno je realizovao razne projekte u saradnji sa nekoliko proizvođača vina i domaćih investitora.