Sašo Rink, Predsednik Nadzornog Odbora Stambenog Fonda, Republika Slovenija

2017
image
Sašo Rink je diplomirao je diplomirao 2005.godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, a nakon pripravničkog staža na Višem sudu u Ljubljani položio je pravosudni ispit 2009-te godine i vrši funkciju direktora Javnog stambenog fonda opštine Ljubljana od 2013.godine, dok trenutno započinje svoj drugi četvorogodišnji mandat koji okončava 2021. godine. On je svoju karijeru u oblasti nekretnina započeo kao predsednik Saveta za stambenu politiku u Gradskom veću opštine Ljubljana 2006-te godine.  G.Rank je predsednik Nadzornog odbora stambenog fonda Republike Slovenije i član je Radne grupe stambenog u okviru EUROCITIES inicijative. Javni stambeni fond opštine Ljubljana posluje 4100 javnih apartmana za izdavanje u glavnom gradu Slovenije – Ljubljani, pri čemu bi, s obzirom na nedovoljnu ponudu, bila potrebna još tolika količina da se zadovolji akumulirana potražnja. Van dužnosti, takođe je aktivan na pitanjiima pristupačnosti terena - obezbeđujući da javni (državni) i životni prostor funkcionišu bez barijera, vršeći funkciju predsednika Saveta za uklanjanje arhitektonskih i komunikacijskih prepreka unutar Opštine.