Alexander PETRITZ, CEO, ISD Institute for Structured Development

2014
image
Rođen 1965 na Rijeci, Hrvatska. Stručnjak za regionalni razvoj i strateško urbanistiško planiranje u Jugoistočnoj Evropi. Koordinator Vlade Republike Austrije za obnovu, izgradnju i tehničku kooperaciju sa zemljama na prostoru nekadašnje Jugoslavije (1991-2001). Bio je fokusiran prvo na Bosnu i Hercegovinu, posle na Srbiju, pa na Crnu Goru i Kosovo.
Od 2001. radi za međunarodne institucije, banke i komercijalne kompanije na prostoru Jugoistočne Evrope. 2001 - 2012 je razvio niz turističkih i hotelskih projekata na prostoru Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, kao i Crne Gore (između ostalog strateški plan razvoja regije Jahorina-Romanija (za Vladu RS), strateški plan regije Neum-Hercegovina (za Vladu BiH), kao i za grupacije Adriatic Coast Development, Falkensteiner-Michaeler Tourismus Group, Adriatic Luxury Hotels (Strok-Grupacija), Grand Media Hotels, Doksa.eu, itd);
2011-2013 je razvio i projektirao hotelske i turisticke projekte u Beču, između ostalog najveći hotel centra Beča sa 400 hotelskih soba za nemačku grupaciju "Motel One". Obljavljivao u oblasti regionalnog razvoja, urbanističkog planiranja i strateškog razvoja nekretnina. Alexander Petritz je član uprave CEIS-a (Center for European Integration Strategies, sa sedistem u Brusselu. (www.ceis-eu.org).