Siniša Topalović,Partner i Direktor, Horwath HTL Zagreb

2017
image
Siniša Topalović je partner i direktor u Horwath HTL. Gradio je svoju konsalting ekspertizu u oblasti ugostiteljstva i turizma, radeći na zadacima kako za klijente u javnom, tako i u privatnom sektoru. Zajedno sa Horwarth HTL mrežom bio je uključen u više od 90 projekata, posebno stičući iskustvo u radu s internacionalim timovima.
Siniša je zadužen za globalnu kooperaciju između Horwath HTL International mreže i UN Svetske Turističke Organizacije (UNWTO), a ujedno je i član je upravnog odbora Horwath HTL. U međunarodnim časopisima je objavljivao različite radove i članke iz oblasti ugostiteljstva i turizma, a učestvuje kako na domaćim, tako i na međunarodnim konferencijama.
Polje njegove ekspertize uključuje:Strategije turističkog razvoja, turističko planiranje-strateško i operativno, planiranje marketinga u turizmu-strateško i operativno istraživanje tržišta i razvoj koncepata.