Peter Tabak, Pomoćnik Direktora-Vodeći regionalni ekonomista, Sektor za ekonomiju, politiku i upravljanje, EBRD

2017
image
Peter Tabak je vodeći regionalni ekonomista za Hrvatsku, Rusiju, Srbiju i Sloveniju u sektoru Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za ekonomiju, politiku i upravljanje. Pre preuzimanja sadašnje pozicije, g.Tabak je radio na razvoju finansijskih tržišta u okviru Inicijative EBRD-a za razvoj tržišta kapitala i kreditiranje u domaćoj valuti.
Pre rada u EBRD-u, g.Tabak je radio kao šef sektora za finansijsku stabilnost u Narodnoj banci Mađarske, gde je bio odgovoran za makroprudencijalnu regulaciju i analizu finansijskog sistema Mađarske, uključujući i stres testiranje banaka.
Peter Tabak je takođe radio na seniorskim pozicijama, u oblasti ekonomske politike u kabinetu premijera i pri Ministarstvu finansija Mađarske.
Državljanin Mađarske, g.Tabak je diplomirao na Univerzitetu za ekonomske nauke, odsek finansije i ekonomska teorija, u Budimpešti. Takođe poseduje MBA diplomu poslovne škole INSEAD (Francuska).