Aleksandar Milanović, Urednik za fiskalni sistem, stručni časopis Poresko-računovodstveni instruktor, Paragraf Lex

2014
image
Aleksandar Milanović je završio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Radio je u Ministarstvu finansija - Sektor za fiskalni sistem od 2009. godine do 2012. godine. U tom periodu, u okviru Grupe za porez na imovinu i poreski postupak, učestovavo je u radu na izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakona o porezima na imovinu, kao i u izradi mišljenja resornog ministarstva u vezi primena tih zakona.
 
Od 2012. godine radi kao Urednik za fiskalni sistem u časopisu "Poresko-računovodstveni istruktor",  Paragraf Lex. Kao urednik koji prati kompletnu poresku oblast, predavao je na brojnim seminarima u organizaciji kompanije "Paragraf co" o aktuelnim poreskim pitanjima. Autor je nekoliko desetina stručnih komentara iz oblasti poreskih propisa (PDV, porez na dobit, porez na dohadak građana, poreski postupak...).