Petar Tomić, Savetnik i predavač

2017
image
Petar Tomić je bivši bankar, savetnik i predavač. Započeo je karijeru u bankarstvu, prvo u prodaji, a onda u odeljenju za Upravljanje rizikom. Poslednja pozicija na kojoj je bio, jeste Direktor Kreditnog Rizika u Erste Bank Srbija. Prisustvo u različitim granama privrede i konstantna edukacija, načinili su ga višestruko kvalifikovanim profesionalcem za savetovanje kompanija i predavačem finisijskim institucijama.
Strast ka finansijama u oblasti real estate-a je razvio dok je bio deo tima Erste Banke, prve banke koja je u Srbiji ponudila model projektnog finansiranja u oblasti real estate-a i projekata obnovljivih izvora energije. Od tada je učestvovao u finansiranju više od 80 projekata.
Neprekidan kontakt sa kompanijama s jedne strane i finansijskim institucijama s druge, načinilo ga je pouzdanim partnerom za sve učesnike.
Njegova lična misija je da u Srbiju dovede međunarodnenanje igrače i znanje, time pomažući sinergetski razvoj zemlje, što je posebno vidljivo kod investicija u nekretnine.
Nakon završenih studija Ekonomije pri Univerzitetu u Beogradu, završio je postdiplomske studije u Beču, program PRMIA, a onda i EMBA na poslovnoj školi Cotrugli.