Tarik Bilalbegović, Direktor & Osnivač, Ascendant Project Finance, SEE region

2017
image
Tarik Bilalbegovic je partner u Ascendant Project Finance, kompaniji koja se bavi investicionim bankarstvom sa fokusom na region SEE. Investicionije  bankar, sa petnaestogodišnjim iskustvom i značajnim finansijskim, kvantitativnim i komunikacijskim veštinama u struktuiranju real estate projekata za račun vlasnika (Marriott, Four Seasons, Accor i drugi luksuzni brendovi, zbirno procenjeni na $2 milijarde). Poseduje specifično iskustvo u optimizaciji održivosti i profitabilnosti originalnih, inicijalnih planova kroz primenu procesa finansijskog inžinjeringa, strateškog repoziciranja, sklapanja sporazuma o upravljanju, ugovaranja sa operaterima treće strane, projektnog finansiranja i upravljanja investicijama.
 
Započeo je karijeru 1999.godine u Washington DC, SAD, a od 2010.godine je stacioniran u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.
APF je bio pomoćni učesnik u sklapanju prvog brendiranog ugovara s trećom stranom kao operaterom u SEE, kada je otvoren Marriott hotel u Sarajevu, a sada Accor Swissotel i Novotel takođe. Gosp. Bilalbegovic ima snagu u pristupu, gde je dubinska finansijska analiza uslovljena značajnim i širokim praktičnim znanjem, neophodnim da bi se zaključio dogovor na tržištima u povoju koja se tek razvijaju.
Nekadašnji/sadašnji klijenti s kojima je sarađivao, a koje bi mogli izdvojiti između mnogih su: Qatar Diar, EBRD, Al Shiddi International i Orascom.