Arn Willems, Vodeći direktor, Globe Trade Centre SA (GTC), Hrvatska

2017
image
Arn Willems je direktor u Globe Trade Centre SA (GTC) od 2011.godine.  GTC je na listingu Varšavske Berze(WSE) i na sekudarnom listingu Johanesburške Berze (JSE). Ova Grupa, kao jedna od vodećih real estate kompanija u Centralnoj, Istočnoj i Južnoj Evropi, od 1994.godine razvija visokostandardne, moderne kancelarijske i maloprodajne objekte širom regiona. Pri GTC-u je zadužen za sve aktivnosti kompanije u Hrvatskoj, kao i za nove maloprodajne projekte u Srbiji. Pre dolaska u GTC, bio je partner u CBRE, radeći na brojnim maloprodajnim i mixed-use šemama u Centralnoj i Istočnoj Evropi, uključujući Hrvatsku gde je stacioniran, kao i Sloveniju, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju. Osnivač je i član  upravnog odbora Green Building Councila u Hrvatskoj. Poseduje MBA diplmu, IEDC School of Management, Bled, Slovenija i nastupa redovno na različitim konferencijama širom regiona. Takođe gostuje i kao predavač na Zagrebačkoj Školi Ekonomije.