Jean-Bernard Wurm, Suosnivač i Direktor, Secure Legal Title Limited, London

2017
image
Jean-Bernard poseduje tridesetogodišnje iskustvo na tržištima nekretnina EU i SAD, kao komercijalni i investicioni bankar, ali i kao ulagač. Pokrenuo evropske operacije prodaje dve najznačajnije osiguravajuće kuće u SAD. Suosnivač je kompanije Secure Legal Title, koja obezbeđuje osiguranje zaloga ikoja pokriva pravne rizike u komercijalnim akvizicijama nekretnina, razvojnom i hipotekarnom finansiranju u Velikoj Britaniji, kao i u državama članicama i državama kandidatima EU, a od nedavno i u Meksiku.
Polise su pokrivene od strane kuće Lloyd-a u Londonu.
Kompanija takođe nudi obezbeđenje osiguranja “Izjava&Garancija“ za komponente nekretnina prilikom spajanja i akvizicije.
Jean-Bernard je vodio teme na panelima smanjenja rizika u transakcijama nekretnina i to na sledećim konferencijama:
•          MIPIM and MAPIC, Kan
•          Global Real Estate Institute, Istanbul & Prag
•          EuroMoney,Prag
•          Latham & Watkins Immobilien Praktikerforum, Hamburg & Frankfurt
•          IMN Clifford Chance CMBS Conference, London
•          Polish Bank Association, Varšava
•          Rinfor Conference on Central & Eastern Europe, Sofija
•          Urban Land Institute, Istanbul
Jean-Bernard je svoju karijeru započeo u JP Morgan u Parizu, Frankfurtu i New  Yorku, zatim u  Bankers Trust / Deutsche Bank and HVB Capital, takođe u New Yorku.
Diplomirao je na Pariskom Institutu Političkih Nauka, poseduje diplomu Paris-Sorbonne Univerziteta iz oblasti ekonomkih nauka, kao i diplomu Nemačkih studija Univerziteta u Parizu.