Michael Meidlinger, Izvršni direktor, Centrice Real Estate GmbH, Austrija

2017
image
Michael je izvršni direktor Centrice Real Estate GmbH, vodeće SEE platforme za upravljanje aktivom, koja poseduje i upravlja modernim retail i kancelarijskim portfoliom širom SEE. Michael poseduje više od 17 godina investicionog, korporativno-finansijskog iskustva, kao i iskustva u oblasti Real Estate-a. Kroz svoju karijeru uspešno je pokrenuo i zatvorio brojne M&A transakcije i poseduje široko iskustvo u razvoju i upravljanju kompanijama. Od kraja 2016.godine, u Centricama je zadužen za spajanje i restruktuiranje toksične aktive Centrice SEE portfolia, te za postavljanje i razvoj Centrica kao specijalizovanog društva za upravljanje sredstvima, ali i za prodaju čitave grupe nekom od međunarodnih privatnih investitora. Pre dolaska u Centrice bio je finansijski direktor jedne austrijske kompanije za upravljanje i savetovanje u oblasti investicija, specijalizovane za portfolio savetovanje i M&A za finansijske institucije. Pre toga je više godina radio kao investicioni menadžer za jednu privatnu investicionu kompaniju.